Plakaty A3 - drukowanie

Plakaty reklamowe znajdują dziś zastosowanie przede wszystkim w promocji eventów, ale sprawdzają się równie dobrze jako nośnik informacji o firmach, instytucjach oraz produktach. Marketing internetowy otworzył przed specjalistami od reklamy i promocji szeroki wachlarz nowych, bardzo skutecznych rozwiązań. Mimo to tradycyjne plakaty drukowane zajmują wciąż wysoką pozycję na liście najczęściej wykorzystywanych narzędzi marketingowych. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim plakaty mają swoją długą tradycję. Ludzie odkąd tylko zaczęli rozwijać handel i wymianę towarową przekazują sobie treści reklamowe za pomocą ogłoszeń i afiszy. Trudno dyskutować z tradycją. Po prostu mamy w nawyku obserwowanie słupów i tablic ogłoszeniowych w celu poszukiwania ciekawych informacji i ofert. Plakaty umieszczane w przestrzeni miejskiej trafiają do odbiorców mimochodem. Nie rzadziej można je spotkać wewnątrz pomieszczeń.

Wydruk plakatów w formacie A3

Plakat z założenia ma być widoczny i czytelny z odległości. Zależnie od miejsca ekspozycji powinien mieć odpowiedni rozmiar. Proponujemy wydruk plakatów w różnych formatach, począwszy od największych w rozmiarze XXL po małe plakaty A3. Bez względu na format, plakat musi być czytelny. Grzechem projektantów jest mylenie tej formy z reklamami prasowymi lub ulotkami. Zadaniem posterów reklamowych jest wzbudzenie zaciekawienia i zmotywowanie do pożądanego działania. Plakat jest swoistego rodzaju „przynętą” na klienta. Jeśli twórca komunikatu przynudza i męczy nadmiarem informacji, „przynęta” nie chwyta.

Projektowanie plakatów A3

Przy okazji projektowania plakatów sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej. Kluczowy wydaje się ciekawy pomysł. Kompozycja powinna być na tyle kreatywna, aby łatwiej było zapamiętać plakat. Z kreatywnością, tak jak ze wszystkim łatwo jest przesadzić. Nigdy nie zapominajmy o nadrzędnym celu plakatu, którym jest informowanie. Zanim oddasz projekt do druku, zastanów się dobrze, czy plakat niesie użyteczne treści. Czy informacje, które przedstawia są najważniejsze? Czy należy jeszcze coś dodać, czy może zastosować technikę redukowania? Bardzo często spotkać można plakaty na przykład koncertowe, których twórcy, tak bardzo skupili się na nietuzinkowości, że zapomnieli o podaniu daty koncertu, albo miejsca, w którym ma się odbyć wydarzenie. Takie produkty są bezużyteczne. Plakat przy wszystkich swych zaletach ma jedną wadę. Stworzenie ciekawego i wartościowego projektu, to zadanie dla zaawansowanych kreatorów. Można próbować sprostać zadaniu samemu lub skontaktować się z nami. Nasi graficy wdrożą się w temat i posłużą radą na każdym etapie projektowania.

Cennik plakatów A3

Przechodząc na stronę ofertową plakatów reklamowych otrzymasz wykaz cen przy wybranym nakładzie i materiale do zadruku. Im większy nakład wybierzesz, tym cena jednostkowa za wydruk plakatu A3 będzie korzystniejsza.