Jak przygotować plik

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Pliki powinny być zapisane w kolorystyce CMYK, 8 bitów na kanał, bez dołączania dodatkowych profili kolorystycznych.

Sugerowana rozdzielczość 300-350 dpi dla druku offsetowego oraz 150 dpi dla druku wielkoformatowego.

FORMATY PLIKÓW AKCEPTOWANE DO DRUKU

Akceptujemy tylko pliki w formacie PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, oraz spakowane pliki ZIP lub RAR

 • Zapis w trybie - STANDARD,
 • Opcja obrazu w wartości 12 - MAKSIMUM,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacja przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.
 • Kompresja obrazu LZW,
 • Kolejność pikseli - z przeplotem,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.
 • Kompresja obrazu LZW,
 • Kolejność pikseli - z przeplotem,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.

PLIKI GENEROWANE
Z ADOBE ILLUSTRATOR - PDF

 • Kroje pisma zamienione na krzywe,
 • Bitmapy w pracy zapisane w 300 DPI, w trybie 8 bitów na kanał,
 • Zgodność z pdf 1.4 (Acrobat 5) w jakości drukarskiej (ang. press quality),
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1, wyśrodkowany na stronie.
Sugerowane składowe czerni
Stosując czarną aplę w projekcie, należy nadać nasycenie dla wszystkich kolorów CMYK. Wartość jaką należy przyjąć to C 40% M 40% Y40% K100%. Jeden kanał koloru - K 100% stosuje się tylko przy nasyceniu czcionek lub drobnych elementów (linie, ramki itp).
Limit nafarbienia
Wartość nasycenia wszystkich kolorów zależna jest od podłoża druku. Sumaryczne nafarbienie dla papieru powlekanego (kreda) nie powinno przekraczać 350%, dla papierów niepowlekanych (offset) 250%.
Błąd krojenia
Możliwość błędu krojenia wynosi 2 mm.
Tolerancja kolorystyczna
Możliwość odchylenia kolorystycznego wynosi +/- 5% wartości jednego koloru.
Znak wodny
Nasycenie procentowe znaku wodnego powinno być wyższe niż 10% dla sumy kolorów (nie mniej niż 5% na kanał).
Minimalna grubość kreski
Grubość linii w projekcie nie powinna być mniejsza niż 0,16 mm.
Minimalna wielkość fontów
Minimalna wielkość czcinek stosowanych w pracy powinna wynośći 6 pkt - dla kroju pisma z jednej składowej koloru / 8 pkt – dla kroju pisma z kilkoma składowymi kolorów.
Krótki poradnik dla katalogów
Strony katalogu należy przygotować osobno, w jednym pliku z zachowaniem kolejności: pierwsze dwie strony - przód okładki (strona zewnętrzna i wewnętrzna), strony wewnętrzne, oraz ostatnie dwie karty jako tył okładki (strona wewnętrzna i zewnętrzna). Każda strona zapisana pojedynczo w docelowym formacie brutto. Dla katalogów o objętości stron powyżej 28 sugerujemy przyjąć większy margines od linii bigu np. 8-10 mm.
Druk na balonach
Projekt pod zadruk metodą sitodruku na balonach musi być zapisany w formacie wektorowym. Akceptujemy EPS, PDF lub AI.
Druk wielkoformatowy
Sugerowanym zapisem plików dla druku wielkoformatowego jest TIF z kompresją LZW.
Prace uwzględniające miejsca klejenia
W przypadku produktów których specyfikacja określa przebieg miejsca klejenia np. katalogi klejone (wewnętrzna część grzbietu), kalendarze jedno i trójdzielne, należy koniecznie pamiętać o wybraniu grafiki w tych miejscach (pozostawienie białych przestrzeni).
Lakier wybiórczy: UV /UV 3D / folia metalizowana - przygotowanie
Projekt pod lakierowanie UV, UV 3D oraz pod folię metalizowaną należy przygotować na osobnej warstwie. Wypełnienie powinno być wykonane w nasyceniu 100%K (bez kanałów CMY-0%). Drobne lakierowane elementy nie powinny być mniejsze niż 0,4 mm. Odległość pomiędzy elementami nie mniejsza niż 0,5 mm. W przypadku fontów, minimalna wielkość powinna mieć 8pkt dla kroju tekstu prostego, 9pkt dla tekstów szeryfowych. Sugerujemy przygotowanie plików w grafice wektorowej (nierastrowanych), format pliku PDF wykonane w grafice wektorowej -Illustrator, InDesign. W produktach EKSKLUZYWNYCH elementy pod lakier UV 3D oraz folię metalizowaną muszą być odsunięte od linii cięcia na minimum 3 mm, elementy obydwóch uszlachetnień nie mogą na siebie nachodzić, nie zaleca się tworzenia lakierowania w konturze np. wokół fontów.
Znaczniki linii cięcia
Prace przygotowane zgodnie ze specyfikacją o poprawnym obszarze brutto nie muszą posiadać znaczników linii cięcia. Jeżeli jednak projekt je uwzględnia, prosimy o ich umieszczenie poza obszarem brutto.
Przygotowanie projektu do docięcia mniejszego formatu niż standardowy
Prace przygtowywane do mniejszego docięcia niż standardowy format powinny zawierać delikatnie zaznaczone pasery linii cięcia. Praca powinna byc dociągnięta na stronie pierwszej do lewej górnej krawędzi, na stronie drugiej do górnej prawej.
Wielkość zadruku na balonach
Średnica okręgu zadruku na balonach wynosi maksymalnie: balony 12" - 145 mm