Jak przygotować plik?

Podstawowe Wiadomości

Pliki powinny być zapisane w kolorystyce CMYK, 8 bitów na kanał, bez dołączania dodatkowych profili kolorystycznych.
Sugerowana rozdzielczość 300-350 dpi dla druku offsetowego oraz 150 dpi dla druku wielkoformatowego.

Formaty plików akceptowane do druku

Akceptujemy tylko pliki w formacie PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, CDR (do x4) oraz spakowane pliki ZIP lub RAR

 • Kompresja obrazu LZW,
 • Kolejność pikseli - z przeplotem,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.
 • Zapis w trybie - STANDARD,
 • Opcja obrazu w wartości 12 - MAKSIMUM,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacja przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.
 • Kompresja obrazu LZW,
 • Kolejność pikseli - z przeplotem,
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Wszystkie warstwy powinny zostać spłaszczone,
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1.

Pliki generowane
z Adobe Illustrator - PDF

 • Kroje pisma zamienione na krzywe,
 • Bitmapy w pracy zapisane w 300 DPI, w trybie 8 bitów na kanał,
 • Zgodność z pdf 1.4 (Acrobat 5) w jakości drukarskiej (ang. press quality),
 • Profil kolorystyczny CMYK, 8 bitów na kanał, bez osadzania dodatkowych profili (przestrzeń robocza Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004),
 • Spady zgodnie z informacją przy produkcie - (2-3 mm), rozdzielczość obrazu 300-350 dpi,
 • Projekt powinien byc przygotowany w skali 1:1, wyśrodkowany na stronie.

Pliki generowane
z Corel Draw - CDR, PDF

 • Akceptowany format zapisu CDR do wersji x4,
 • Stosując w projekcie efekty przeźroczystości, soczewek, cieni i gradientów należy liczyć się z możliwością błędnego ich odwzorowania - najlepiej wszystkie takie elementy zamienić na bitmapy CMYK (8 bitów), z włączonym wygładzaniem obrazów,
 • Obiekty powinny być pogrupowane,
 • Pliki Corel Draw nie są plikami postscriptowym i nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku wynikłe z błędnego ich przygotowania. Sugerujemy zapis do PDF.

Generując pdf należy zaznaczyć następujące opcje:

 • PDF wersja 1.4 (Acrobat 5) w jakości drukarskiej (ang. press quality),
 • Kolorystyka CMYK bez osadzania profilów,
 • Typ kompresji: JPG - wartość 2,
 • Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych: Kolor - 400, Skala szarości - 400, Monochromatyczne - 600,
 • Teksty powinny być zamienione na krzywe (convert to curves).

Sugerowane składowe czerni

Stosując czarną aplę w projekcie, należy nadać nasycenie dla wszystkich kolorów CMYK. Wartość jaką należy przyjąć to C 40% M 40% Y40% K100%. Jeden kanał koloru - K 100% stosuje się tylko przy nasyceniu czcionek lub drobnych elementów (linie, ramki itp).

Limit nafarbienia

Wartość nasycenia wszystkich kolorów zależna jest od podłoża druku. Sumaryczne nafarbienie dla papieru powlekanego (kreda) nie powinno przekraczać 350%, dla papierów niepowlekanych (offset) 250%.

Błąd krojenia

Możliwość błędu krojenia wynosi 2 mm.

Tolerancja kolorystyczna

Możliwość odchylenia kolorystycznego wynosi +/- 5% wartości jednego koloru.

Znak wodny

Nasycenie procentowe znaku wodnego powinno być wyższe niż 10% dla sumy kolorów (nie mniej niż 5% na kanał).

Minimalna grubość kreski

Grubość linii w projekcie nie powinna być mniejsza niż 0,16 mm.

Minimalna wielkość fontów

Minimalna wielkość czcinek stosowanych w pracy powinna wynośći 6 pkt - dla kroju pisma z jednej składowej koloru / 8 pkt – dla kroju pisma z kilkoma składowymi kolorów.

Krótki poradnik dla katalogów

Okładka katalogu musi być zapisana w formie rozkładówki - strona ostatnia połączona z pierwszą, strona druga połączona z przedostatnią. Strony wnętrza powinne być zapisane pojedynczo w docelowym formacie brutto katalogu, w jednym pliku lub osobnych plikach. Dla katalogów o objętości stron powyżej 28 sugerujemy przyjąć większy margines od linii bigu np. 8-10 mm.

Druk na balonach

Projekt pod zadruk metodą sitodruku na balonach musi być zapisany w formacie wektorowym. Akceptujemy EPS, PDF lub CDR w wersji x4.

Druk wielkoformatowy

Sugerowanym zapisem plików dla druku wielkoformatowego jest TIF z kompresją LZW.

Prace uwzględniające miejsca klejenia

W przypadku produktów których specyfikacja określa przebieg miejsca klejenia np. katalogi klejone (wewnętrzna część grzbietu), kalendarze jedno i trójdzielne, należy koniecznie pamiętać o wybraniu grafiki w tych miejscach (pozostawienie białych przestrzeni).

Lakier wybiórczy UV - przygotowanie

Projekt pod maskę UV należy przygotować na osobnej warstwie. Najmniejsze lakierowane elementy nie powinny być mniejsze niż 0,4 mm. Wypełnienie powinno być wykonane 100%K. Odleglość pomiędzy elementami nie mniejsza niż 0,5 mm. Sugerujemy przygotowanie maski UV w grafice wektorowej.

Znaczniki linii cięcia

Prace przygotowane zgodnie ze specyfikacją o poprawnym obszarze brutto nie muszą posiadać znaczników linii cięcia. Jeżeli jednak projekt je uwzględnia, prosimy o ich umieszczenie poza obszarem brutto.

Przygotowanie projektu do docięcia mniejszego formatu niż standardowy

Prace przygtowywane do mniejszego docięcia niż standardowy format powinny zawierać delikatnie zaznaczone pasery linii cięcia. Praca powinna byc dociągnięta na stronie pierwszej do lewej górnej krawędzi, na stronie drugiej do górnej prawej.

Wielkość zadruku na balonach

Średnica okręgu zadruku na balonach wynosi maksymalnie:
balony 12" - 145 mm

JEŻELI NADAL MASZ PYTANIA ZADZWOŃ/NAPISZ DO NAS!

(32) 700 37 07 piga@piga.pl pliki@piga.pl